Procesul de înscriere a copiilor pentru clasa pregătitoare 2020/2021 continuă până la 7 iulie 2020.

– Părintele/tutorele legal al copilului poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la Școala Gimnazială nr. 1, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate.

– Transmiterea documentelor către școală se poate face pe e-mail scgen1sacele@gmail.com sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare ( dacă se alege această cale, e necesară o programare telefonică- la numarul 0268/271467

– Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

– Documentele care au stat la baza înscrierii online pentru clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

– ÎNSCRIERILE CARE S-AU REALIZAT ȘI VALIDAT ÎNAINTE DE 11 MARTIE 2020, RĂMÂN VALABILE.

 

Lista documentelor necesare la momentul înscrierii în clasa pregătitoare ( completării cererilor-tip), pentru anul școlar 2020-2021:

– cerere- tip de înscriere – generată de aplicația informatică (https://inscriere.edu.ro/cerere/)

– acte de identitate ale părinților – fotocopii

– certificat de naștere al copilului – fotocopie

– recomandarea de la grădiniță pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020. Dacă nu a frecventat grădinița sau e venit din străinătate prezintă la înscriere recomandarea eliberată de CJRAE.

– declarație-tip pe proprie răspundere – descarcă aici

– părinții divorțați depun o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – fotocopie

– Dacă înscrierea se realizează la sediul școlii toate aceste documente vor fi prezentate în original și copie, într-un dosar plic.

 

Ordinul de ministru (modificat și completat) privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020 -2021) a fost publicat în Monitorul Oficial – citeşte articolul complet aici:

https://www.edu.ro/ordinul-de-ministru-privind-%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-fost-publicat-%C3%AEn-monitorul-oficial

 

 

 

Sari la conținut